1.NỘI DUNG

  • Nhận biết 7 phân khu chính
  • Kỹ thuật thao tác sử dụng kéo     
  • Bản vẽ đường cắt
  • Kỹ sảo phân vùng tóc 
  • Góc độ cắt, kĩ sảo cắt
  • Phân loại kỹ sảo cơ bản
  • Các phương pháp cắt tóc (cắt, diểm, đứt, chọn…)
  • 12 bài kinh điển
  • Cắt tóc nam 

 Thời gian học  60 ngày

Cam kết 100% học viên sẽ khi có việc làm sau khi học xong

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *