BẢNG GIÁ KHUYẾN MẠI

 ❗SP hàn #OBSIDIAN / Muks
– Cắt + Uốn + hấp  = 950k giảm còn = #430k
 – Cắt + Nhuộm + hấp = 950k giảm còn #430k
– Cắt + Duỗi + hấp = 1000k giảm còn #550k
 
❗️ SP Pháp  #LOREAL / MAGIC 
– Cắt + Nhuộm + hấp = 1200k giảm còn #650k
– Cắt + Hấp + Uốn = 1150k giảm còn #750k
– Duỗi + cắt + hấp = 1250k giảm còn #800k
 
❗️SP Đức – Ý #GOLDWELL / BESS
– Cắt + Uốn + hấp = 1250k giảm còn #800k
– Cắt + Nhuộm + hấp = 1200k giảm còn #750k
– Cắt + Duỗi + hấp = 1300k giảm còn #850k
 
❗️Sp #C:EHKO  
– Cắt + hấp + Nhuộm / Uốn / Duỗi = 1550k giảm còn #990k
 
🔻 Combo Cắt + Uốn / Nhuộm / Duỗi + hấp = 2700k Giảm còn #2000k
 
✅  Gói  ĐẶT BIỆT #MIBOL Nhật
– Nhuộm/ Uốn / Duỗi + hấp + cắt = 1950k giảm còn #1350k
🔻 Combo Cắt + Uốn/ Duỗi / Nhuộm + hấp = 3500k Giảm còn #3000k
( áp dụng tóc ngắn)
 
🔊💥 Khi khách hàng sử dụng hoá đơn trên 1500k được quay vòng TRÚNG THƯỞNG …
 
           ( áp dụng tóc dài)
❗SP #OBSIDIAN / MUKS
– Cắt + Uốn + hấp = 1150k giảm còn = #700
– Cắt + Nhuộm + hấp  = 1100k giảm còn #650k
– Cắt + Duỗi + hấp = 1200k giảm còn  #700k
 
❗️ SP Pháp  #LOREAL / MAGIC 
– Cắt + Nhuộm + hấp = 1300k giảm còn #850k
– Cắt + Uốn + hấp = 1300k giảm còn #850k 
– Hấp + Duỗi + hấp =  1500k giảm còn #900k
 
❗️SP Đức – Ý #GOLDWELL / BESS
– Cắt + Uốn + hấp = 1550k giảm còn #950k
– Cắt + Nhuộm + hấp = 1500k giảm còn #900k 
– Cắt + Duỗi + hấp = 1550k giảm còn #950k
 
❗️SP Cao Cấp Đức #C:EHKO
– Cắt + Nhuộm / Uốn / Duỗi  + hấp = 1750k giảm còn #1250k
 
❗️ Combo Cắt + Uốn / Ép + Nhuộm = 3100k giảm còn #2350k
 
✅  Gói  ĐẶT BIỆT #MIBOL Nhật
– Uốn / Duỗi + hấp + cắt = 2250k giảm còn #1600k
🔻 Combo Cắt + Duỗi / Uốn / Nhuộm + hấp = 4050k Giảm còn # 3250k